Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o szkole

Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Tułowicach.

Adres:              49-130 Tułowice
                          ul. Zamkowa 1
                          tel.: 77 46 00 153
                          faks: 77 42 77 037
                          email:sekretariat@tltulowice.pl
                          http://www.tltulowice.pl/nowa/


Informacje o szkole

Publiczne Technikum Leśne Zespołu Szkół w Tułowicach
zawód: technik leśnik
okres nauczania – 4 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 3 lata
podbudowa – gimnazjum

Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach
okres nauczania – 2 lata
podbudowa – zasadnicza szkoła zawodowa


Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Opolski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator w Opolu.

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 

Wersja XML